Delta

Rekryteringen till SAMI-studien har avslutats. Ändå tar vi gärna emot prover från barn för vilka forskning fortfarande pågår. Stort tack till alla deltagare!

  • Om barnet rekryteras direkt efter födseln tas fyra prover. På förlossningsavdelningen får ni fyra provburkar, anvisningar och information om studien med ert hem i en påse. För forskningen behövs fyra avföringsprov, som tas när barnet är 1-2 veckor (0 mån), 3 mån, 6 mån och 12 mån gammalt.
  • Om barnet rekryteras på kontrollbesöket, tas tre prover. Deltagandet i studien börjar i samband med barnets 1-2 månaders kontroll på rådgivningen. På rådgivningen får ni en påse med tre provburkar och anvisningar. För forskningen behövs tre avföringsprov, som tas när barnet är 3 mån, 6 mån och 12 mån gammalt.
  • Dessutom måste ni fylla i en samtyckesblankett (endast en gång) och ett frågeformulär om kost (tre gånger, när barnet är 3 mån, 6 mån och 12 mån gammalt).
  • I påsen finns alla provburkar som ni behöver. Då ni tar provet, sätt det i burken och förslut burken i en separat påse. Kom ihåg att namnge provet med barnets namn, födelsedag och provtagningsdatum, så att kan vi koppla ihop de olika proverna.
  • Återlämna provet till förlossningsavdelningen (0 mån) eller till Info-disken i Medisiina D första våningen (Kinakvarngatan 10). Provet kan också returneras till en frys vid rådgivningen som deltar i SAMI-forskningen (Hammarbacka/Dragonvägen, Kustavi/Kustavivägen, Syvälahti/Gamla Kakskertavägen och Tallbacken/Luolavuorivägen) till exempel under en visit till rådgivningen (3 mån, 6 mån, 12 mån). Se till att provet fryses samma dag det har tagits.

Anvisningar för SAMI - forskning

Som tack för ert deltagande sänder vi en Finnkino-biobiljett för varje prov till er mobiltelefon eller e-post cirka en vecka efter provet returnerats.

Obs! När ni fyller i er samtyckesblankett, vara noga med att inkludera er kontaktinformation (telefonnummer eller e-postadress) för mottagande av biljetten.