Webbsidans dataskydd

1. Registerförare
Åbo Universitet
Institutionen för biomedicin

2. Registrets kontaktperson
Arno Hänninen; arno.hanninen@utu.fi

3. Registrets namn
SAMIforskning-webbsidans databank.

4. Registrets användningssyfte
Registret används som SAMIforskning-webbsidans databank.

5. Registrets informationsinnehåll

Webbsidans administratörer:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Användarnamn
  • Lösenord
  • e-postadress
  • Beskrivning
  • Profilbild
  • Smeknamn
  • Hemsida
  • Webbsidans språk

6. Regelbundna informationskällor
Registerinformationen tillsätts manuellt i systemet då nya användare läggs till.
Eventuell extra information läggs till manuellt av webbplatsanvändare.

7. Utlämning och överföring av data utanför EU eller EES
Uppgifterna utlämnas eller överförs inte utanför EU eller EES.

8. Registerskydd
Registerinformationen lagras skyddad från utomstående i enlighet med bästa praxis, god informationssäkerhet och regelverkskrav. Registerinformationen är endast tillgänglig för systemunderhållspersonal och kräver ett personligt användarnamn för att komma åt dem.

9. Den registrerades rättigheter
Varje person som är ansluten till registret har rätt att kontrollera sin egen information. En bredare begäran om dataverifiering bör göras till registrets kontaktperson.
En person som är ansluten till registret har rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter eller att hans eller hennes uppgifter tas bort ur registret. Rättelseförfrågan måste lämnas in till registrets kontaktperson.

10. Dataintervall och uppdateringsfrekvens
Data har samlats in sedan 2018.

11. Allmän och konfidentiell information
Informationen i systemet är sekretessbelagd.